Fove Food Tour

Follow us

Call

ทัวร์อาหารอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลี

Travel agency in Thailand, which expert in Culinary Tourism around the world, a specialist in Italy.
096-904-5556

ตารางการเดินทาง

ตารางการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัน ตามที่เสียงส่วนใหญ่สะดวกได้ค่ะ หรือสามารถติดต่อแจ้งเวลาที่คุณสะดวกเดินทาง และเราจะเสนอไปผู้สนใจท่านอื่น เพื่อร่วมกลุ่มกันให้ครบ 6 ท่าน​
หากไม่ครบ ก็ยังสามารถออกทริปได้ แต่ราคาจะมีการปรับเพิ่ม ขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
SCHEDULE
 1. Morbi nunc odi
  North Italy by Train
  18 - 27 มีนาคม 2561
  9 วัน 6 คืน เที่ยวแบบกันเอง เดินทางด้วยรถไฟระหว่างเมืองทางตอนเหนือของอิตาลี ทริปที่ราคาถูกที่สุดของ Fove Food Tour
 2. Morbi nunc odi
  Dolomiti, Italy
  25 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561
  11 วัน 8 คืน ทริปนี้ร่วมกับช่างกล้องอิสสระมากความ สามารถ คุณ Po Samansukumal ไปถ่ายภาพธรรมชาติอันงดงามของเทือกเขา Dolomiti พร้อมกับคำแนะนำการถ่ายภาพและอาหารอร่อยตลอดทริป
 3. Morbi nunc odi
  Capri - Amalfi Coast
  กันยายน 2561
  9 วัน 6 คืน เที่ยวกันแบบสบาย ในเมืองที่อาหารอร่อยที่สุดในอิตาลี และพักโรงแรมสวยๆ พร้อมวิวสุดพิเศษ
more info
more info
more info

ราคาเริ่มต้นที่ 119,000 บาท/คน
*ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

10 คน/กลุ่ม

ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/คน
**ราคา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

6 คน/กลุ่ม

ราคาเริ่มต้นที่ 159,000 บาท/คน
**ราคา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

6 คน/กลุ่ม